{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Fundusze krajowe

Kulisy Kultury

W ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury - program „Kulisy Kultury” Gmina Białośliwie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”. Wniosek uzyskał pozytywną opinię w wyniku czego w dniu 17 listopada 2021 r. podpisano umowę na realizację powyższego zadania.
W celu udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono postępowania i wyłoniono wykonawców zadania:
1. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – wymiana stolarki okiennej i zamurowanie okien, remont sceny, wykonawca: Sławomir Lisiewicz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież, wynagrodzenie wykonawcy: 134.000,00 zł.
2. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu - remont instalacji elektrycznych,
dostawa i montaż nagłośnienia, wykonawca: Wojczyński Paweł Elektro-Akustyka, Łaziska 8, 62-100 Wągrowiec, wynagrodzenie wykonawcy: 115.200,00 zł brutto.
Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury”.
DOFINANSOWANIE: 89.000 złotych
WARTOŚĆ ZADANIA: 249.200 złotych