{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Polski Ład

SUW w Krostkowie

logotypy_polski_lad  

Tablica_SUW_Krostkowo 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

INWESTYCJA: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie

Dofinansowanie – 1.710.000,00 zł

Wartość zadania – 3.373.644,00 zł

Opis inwestycji:

  • Inwestycja obejmuje rozbudowę stacji uzdatniania wody na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w Krostkowie.

 W ramach zadania zostaną wykonane m.in.: 

  • zbiornik wód popłucznych
  • rurociągi technologiczne zewnętrzne i wewnętrzne
  • nowa technologia uzdatniania wody
  • instalacja fotowoltaiczna dla obiektu
  • monitoring wizyjny
  • oświetlenie obiektu
  • wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego
  • zagospodarowanie terenu (w tym: utwardzenie placu i drogi, wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej)
  • modernizacja istniejących ujęć wody