{index_ob_css}{index_ob_js}

2021 - Termomodernizacja świetlicy w Krostkowie

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".

Realizacja projektu odbywa się z udziałem wkładu własnego sołectwa Krostkowo.
 

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Krostkowie”

 

W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie” zostały wykonane i odebrane roboty obejmujące częściową termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie w zakresie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych obiektu.

Wykonawcą robót była firma:

  • Usługi Remontowo-Budowlane „AD-BUD” Adam Wójcik z Margonina.

Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, polegające na utwardzeniu nawierzchni chodników oraz wymianie ogrodzenia, realizowane przez mieszkańców sołectwa Krostkowo w ramach wkładu własnego w projekt.

Zakres działań wykonanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie” obejmował wykonanie: robót termomodernizacyjnych ścian budynku świetlicy wiejskiej, ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej oraz ogrodzenia panelowego,  okładziny schodów zewnętrznych a także malowanie balustrady tarasu oraz drewnianych ławek i uporządkowanie terenu przyległego do budynku wraz z założeniem trawników.

Mieszkańcy sołectwa uczestniczyli w trakcie realizacji zadania poprzez:

1) pracę własną - przepracowano 728 godzin, wykonując zakres prac o wartości 14.560 zł,
2)   pracę sprzętu zmechanizowanego - przepracowano 64 godziny, wykonując sprzętem zakres prac o wartości 4.480 zł,
3)  wkład rzeczowy tj. zakup materiałów o wartości 185 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------