{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Unia Europejska

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 1137/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Gmina Białośliwie pozyskała 143.750zł.

Zakup sprzętu i oprogramowania przewidziany w II połowie 2022r.

W ramach projektu zakupiono:

  • Serwer Power Edge R750xs - 1 szt.
  • NAS QNAP TS-h1277XU-RP - 1 szt. wraz z dyskami - 5 szt.
  • Przełącznik KVM-over-IP + kable - 1 szt.
  • Przełącznik sieci LAN CloudEngine S5731-H24T4XC - 1 szt.
  • Komputer dla administratora - 1 szt. + monitor - 1 szt. + MS Office - 1 szt.
  • Komputer dla pracownika AiO Dell OptiPlex - 1 szt. + MS Office - 1 szt.
  • Karta sieciowa, kable, wkładki
  • Oprogramowanie monitorujące Axence nVision

Przeprowadzono diagnozę bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami projektu.

Pracownicy Urzędu Gminy Białośliwie w m-cu czerwcu wezmą udział w szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Administrator SI w m-cu czerwcu weźmie udział w szkoleniu z oprogramowania AXENCE nVision.