{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Pozostałe projekty

Projekt pn. „Pod biało-czerwoną”

Projekt pn. „Pod biało-czerwoną”

„Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej…”

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki


Do udziału w projekcie uprawniona była każda spośród 2477 gmin w Polsce. Warunkiem realizacji projektu w danej gminie było zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy pod kandydaturą tej gminy. Dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów.

 

Głosowanie w gminie Białośliwie:

liczba głosów poparcia - 132

procent wymaganych głosów - 132%

liczba mieszkańców w gminie - 4852

wymagana liczba głosów – 100

 

Celami projektu są przede wszystkim:

1. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

2. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.

5. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.

6. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

 

W dniu 13 czerwca 2022 r. zawarta została pomiędzy Wojewodą

Wielkopolskim a Gminą Białośliwie Umowa Nr 4/FB.I/2022 o udzielenie dotacji celowej na zakup masztu i flagi oraz ich instalację.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa wynosi 5.107 złotych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania termin wykonania działania wyznaczono do dnia 11 listopada 2022 r. 


Przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu stanął maszt na flagę w ramach projektu "Pod biało-czerwoną".
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt odbędzie się 11 listopada 2022 r.

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste.
W tym tak wspaniałym dniu, jakim jest Święto Niepodległości dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu.
Maszt stanął dzięki naszym mieszkańcom, których głosy przyczyniły się do zakwalifikowania w projekcie "Pod biało-czerwoną".
Uroczystego podniesienia dokonali druhowie z OSP w Białośliwiu w towarzystwie władz Gminy, delegacji Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, uczniów Szkoły Podstawowej, druhów gminnych jednostek OSP oraz mieszkańców naszej gminy.
To ważny moment dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niech nasza flaga jest znakiem jedności i wolności.
Dziękujemy wszystkim zebranym podczas uroczystego podniesienia flagi przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu.
Foto: @Michał Nowak
------------------------------------
Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.