{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Polski Ład

Budynek szatniowy w Białośliwiu

logotypy_polski_lad 

 

Plakat

Nazwa inwestycji: Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu

Przewidywana wartość inwestycji: 1.800.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.620.000,00 zł

GMINA_BIAŁOŚLIWIE-TABLICE-FUNDUSZ-SZATNIA-180X120cm-wzór RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
INWESTYCJA: Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu
Dofinansowanie - 1.620.000,00 zł
Wartość zadania - 1.901.897,62 zł
Opis inwestycji:
Inwestycja obejmuje budowę budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym, socjalnym i magazynowym oraz z pomieszczeniami siłowni, pełniącego funkcję obiektu infrastruktury sportowej. Przed rozpoczęciem budowy zostanie rozebrany istniejący budynek, w obrębie którego zaprojektowano nowy obiekt. Budynek szatniowy zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej jako obiekt parterowy, wolnostojący, z dachem dwuspadowym. W budynku powstaną następujące pomieszczenia: szatnie, wc., natryski, zaplecze socjalne i magazynowe, siłownie, komunikacja.