{index_ob_css}{index_ob_js}

Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia

Tablica_promocja_po_zakończeniu_02   

 

Gmina Białośliwie podczas obrad Zarządu Województwa Wielkopolskiego została przyjęta na listę podmiotów, przewidzianych do wsparcia w 2023 roku w ramach Programu "Błękitno-zielone inicjatywy" 

Po podpisaniu uchwał w sejmiku gmina otrzyma 100.000,00 zł dofinansowania w ramach Programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na zadanie pn. "Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia".

Zadanie dotyczy zagospodarowania części działki geodezyjnej nr 359/2 w Białośliwiu, zlokalizowanej przed kościołem pw. NSPJ w Białośliwiu.

Planowana inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenów zielonych oraz ich nawodnienie. Przyjęto rozwiązanie przestrzenno-komunikacyjne rewitalizowanego zieleńca oparte o istniejące zagospodarowanie terenu  z istniejącym układem ciągów pieszych. 

Kompleksowe zagospodarowanie przedmiotowych terenów zieleni ma na celu zachowanie  oraz zwiększenie ilości i rodzajów roślinności. Teren zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów zarówno liściastych jak i iglastych. Nowy trawnik ozdobią wielobarwne byliny tworzące kwietną rzekę. 

Wyjątkowa inwestycja zostanie zrealizowana w wyjątkowym roku obchodów 100-lecia naszej parafii.

  wizualizacja_nr1-1 


W dniu 18 czerwca 2023 roku pomiędzy Gminą Białośliwie i Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa udzielenia dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pamiętajmy  o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”.        
Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.


W dniu 23 sierpnia 2023 roku została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”. 
Wykonawcą prac jest firma: Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca z siedzibą w Dobrzycy.

Planowany termin zakończenia robót: 23 października 2023 roku. 

Wynagrodzenie wykonawcy zapisane w umowie: 139.869,72 zł. 


W Białośliwiu realizowane są prace w ramach zadania pn. „Pamiętajmy  o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 100.000,00 zł oraz zaangażowaniu środków z budżetu Gminy Białośliwie - zostaną zagospodarowane tereny zieleni w obrębie części działki nr 359/2, zlokalizowanej w centrum miejscowości Białośliwie.

zdjęcie_kościół

 


W Białośliwiu zakończono realizację projektu pn. „Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”.   

W ramach zadania zostały wykonane:

1) prace agrotechniczne,

2) wykonanie nasadzeń drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, róż oraz bylin,

3) założenie trawnika z rolki wraz z przygotowaniem podłoża,

4) montaż obrzeży trawnikowych, 

5) montaż automatycznego systemu nawadniania terenu inwestycji,

6) odmłodzenie i redukcja wysokości starego żywopłotu

7) miejscowa korekta zapadnięć nawierzchni z kostki granitowej,

8) montaż krawężników oraz słupków granitowych.

Wykonawcą prac była firma: Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca z siedzibą w Dobrzycy.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 39.869,72 zł.

 2_(1).[3] 1_(1).[1] 3_(1)