{index_ob_css}{index_ob_js}

Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie

Informacja_03-11-2023_-_zakładka,_facebook_2  


W dniu 26 października 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie”, tj. Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy BU-DRO-MEL Krystian Pęski  w  spadku, z siedzibą w Pobórce Małej gm. Białośliwie.

Planowany termin zakończenia robót: 26 grudnia 2023 roku. 

Wynagrodzenie wykonawcy zapisane w umowie: 136.208,13 zł. 

 

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76.905,52 zł.

IMG_20231109_141015


W Krostkowie trwają prace w ramach zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie” 

 

IMG_8438


 

W dniu 28.12.2023 r. został dokonany odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie”.

Całkowita wartość zadania (w zakresie wydatków kwalifikowalnych) wyniosła 128.175,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76.905,52 zł oraz wkład własny Gminy Białośliwie 51.270,36 zł. Wydatki niekwalifikowalne zadania poniesione przez Gminę Białośliwie wyniosły 8.032,25 zł.

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane obejmujące remont chodnika i zjazdów wraz z wymianą istniejącego krawężnika ulicznego.

Poprzez realizację projektu zostały podniesione standardy techniczne drogi gminnej oraz nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

IMG_20240226_134910_01 IMG_20240226_134914_01