{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Fundusze krajowe

WFOŚiGW w Poznaniu

Strategia Rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2024-2034

W dniu 28 listopada 2023 roku pomiędzy Gminą Białośliwie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zawarta umowa udzielenia dotacji w kwocie 34.440,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2024-2034”.        

Planowane przedsięwzięcie ma na celu tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2034 roku, który będzie odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze, sytuację przestrzenną oraz wizję rozwoju Gminy Białośliwie na najbliższe lata.

Wykonawcą zadania jest:

  • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 35

oraz

  • Joanna Michałowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Krajowy Instytut Jakości Joanna Michałowska”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 35.

Wartość przedsięwzięcia: 49.200,00 zł brutto, w tym:

  • środki budżetu gminy: 14.760,00 zł
  • dotacja ze środków WFOŚiGW: 34.440,00 zł

Przedsięwzięcie pn. „Strategia Rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2024-2034” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 34.440,00 zł.

wfośigw_poznań