{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Unia Europejska

Budowa i przebudowa placów zabaw oraz budowa budynku rekreacyjnego

UE Leader

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach operacji pn.
 w gminie Białośliwie, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, wybudowano bądź przebudowano w 2018 roku obiekty:

 

Budowa placu zabaw w Krostkowie

KrostkowoKrostkowoKrostkowo

Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej

Pobórka MałaPobórka Mała

Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu

Ks. Kordeckiego w BiałośliwiuKs. Kordeckiego w BiałośliwiuKs. Kordeckiego w Białośliwiu

Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu

Oś. Leśnie w BiałośliwiuOś. Leśnie w BiałośliwiuOś. Leśnie w Białośliwiu


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa i przebudowa placów zabaw oraz budowa budynku rekreacyjnego w gminie Białośliwie mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w gminie Białośliwie poprzez budowę i przebudowę trzech placów zabaw oraz budowę jednego budynku rekreacyjnego.

Obiekty będą miały charakter ogólnodostępny i niekomercyjny. Podjęcie tego rodzaju inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. W wyniku operacji wzrośnie atrakcyjność obszaru dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zwiększy się aktywność mieszkańców oraz poprawi dostępność do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej. Dzięki operacji poprawi się jakość życia mieszkańców gminy,  a powstałe w wyniku operacji obiekty będą stanowić centra lokalnej integracji.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Krajna nad Notecią”.


 

Podpisanie umowy


31.07.2017 

W ubiegły piątek Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wójt Gminy - Krzysztof Rutkowski wraz z Panią Aliną Raźniewską- w zastępstwie za Skarbnika Gminy – Danutę Polachowską w Poznaniu podpisali umowę. Przedmiotem umowy jest przyznanie pomocy związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Pomoc finansową otrzymaliśmy na zadanie pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw oraz budowa budynku rekreacyjnego w gminie Białośliwie”. Przedmiotem operacji jest budowa i przebudowa czterech obiektów użyteczności publicznej – niekomercyjnych i ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, tj.:

1) Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu
2) Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu
3) Budowa placu zabaw w Krostkowie
4) Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej.

Podpisanie umowy