{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Unia Europejska

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 Gmina Białośliwie w dniu 10 czerwca 2020 r. zakupiła laptopy i słuchawki - 21 kpl oraz ubezpieczyła zakupiony sprzęt i akcesoria w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup sprzętu przeznaczonego dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), w celu realizacji zdalnego nauczania.

Laptopy i słuchawki przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, która udostępni sprzęt uczniom.

  • Całkowita wartość projektu:     54.554,00 złotych
  • Kwota dofinansowania:              54.554,00 złotych

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.