{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Unia Europejska

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcen

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

Gmina Białośliwie zakupiła laptopy z oprogramowaniem i słuchawki - 19 kpl,                 w tym 14 dla uczniów i 5 dla nauczycieli oraz ubezpieczyła zakupiony sprzęt,                   w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup sprzętu przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli                   w celu zdalnego uczenia się i nauczania.

Komputery przekazano do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, która udostępni sprzęt uczniom i nauczycielom.

 

Całkowita wartość projektu:     59.154,26  złotych

Kwota dofinansowania:              59.154,26 złotych

 

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej     nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.