{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: O Gminie

Herb

Herb gmina białośliwie

W 1996 roku Rada Gminy Białośliwie podjęła uchwałę w sprawie nadania Gminie Białośliwie herbu, którego autorem jest Wojciech Coblewski. 

Herb posiada pole tarczowe dwudzielne. Na polu żółtym widnieje gałązka drzewa śliwowego (3 zielone liście i 2 białe śliwy). Białe owoce drzewa śliwowego symbolicznie odzwierciedlają nazwę wsi - Białośliwie. Żółte pole tarczowe (kolor dojrzewających zbóż) wraz z gałązką drzewa owocowego wskazuje, że gmina jest regionem rolno-sadowniczym. Na polu czerwonym widniej biały topór. Jest to jedno z najstarszych polskich godeł szlacheckich, którego początki wzornicze sięgają XIII wieku. Godłem tym posługiwało się około 220 rodzin szlacheckich. Topór jako godło używali również przedstawiciele rodu Pałuków, pierwsi znani z XIII wieku właściciele Białośliwia. Z rodu tego wywodziło się wiele innych rodzin (używających również tego znaku herbowego), a będących właścicielami okolicznych miejscowości Krajny.

Zasady używania herbu określa Statut Gminy Białośliwie. Zgodnie z jego zapisem herb może być umieszczony: w sali obrad i innych reprezentacyjnych miejscach Urzędu Gminy, podporządkowanych placówkach oświatowych i kulturalnych, na plastycznych kompozycjach przestrzennych oznaczających granice Gminy Białośliwie umieszczanych w pasach drogowych, a także innych miejscach dla podkreślenia charakteru gminnych uroczystości. Herb może być również używany przez jednostki organizacyjne gminy na kopertach i blankietach korespondencyjnych, w wydawnictwach lokalnych, folderach promocyjnych i innych opracowaniach służących promowaniu Gminy Białośliwie. Natomiast zgodę na używanie herbu przez stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje związkowe i społeczne oraz inne podmioty wydaje Wójt, po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowej Rady Gminy.