Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
słonecznie
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: O Gminie

Kalendarium

 

1216

Pierwsza historyczna wzmianka o istnieniu Białośliwia (Balosliw). Świętosław I z rodu Pałuków sporządza w klasztorze cysterskim w Łeknie testament, w którym rozporządza swoim majątkiem (Białośliwie przekazuje żonie).

1284

Wymiana Białośliwia oraz innych własności ziemskich między klasztorem cysterskim w Łeknie, a rodem Pałuków.

1297

Proces sądowy między zakonnikami cystersami z Łekna, a rodem Pałuków dotyczący wymiany własności ziemskich (również Białośliwia).

1322

Potwierdzenie przez starostę i kasztelana poznańskiego Przybysława prawa własności rodu Pałuków do Białośliwia.

XV/XVI 

Białośliwie w posiadaniu rodu Łukowskich z Łukowa, będących jedną z gałęzi rodu Pałuków.

1511

Białośliwie należy do parafii krostkowskiej i płaci dziesięcinę. Pierwsze informacje, że przy osadzie istnieje folwark należący do dóbr miejscowych właścicieli.

1534

Pierwsze informacje o istnieniu przy Białośliwiu dwóch młynów wodnych: Kocik i Wydor.

XVI w.

Białośliwie we władaniu rodu Białośliwskich (jedna z gałęzi rodu Łukowskich, którzy nazwisko przyjęli o nazwy Białośliwia).

XVII w.

Pierwsze informacje o przynależności Białośliwia do rodu Raczyńskich, herbu Nałęcz (m.in.: Zygmunt Raczyński, Piotr Raczyński, Justyna Raczyńska)

1760-74

Białośliwie w posiadaniu Kazimierza Nepomucena Raczyńskiego. Plany budowy okazałej barokowo-klasycystycznej rezydencji rodowej (przygotowane plany architektoniczne zrealizowano ostatecznie w Rogalinie).

1772

W wyniku pierwszego rozbioru Polski Białośliwie przechodzi pod panowanie pruskie.

1773

Spis powszechny, przeprowadzony przez urzędników pruskich, wykazuje 321 mieszkańców Białośliwia.

1782

Miejscowy folwark zostaje przejęty przez rząd pruski - jako domena państwowa (majątek domenalny), która zostaje wydzierżawiana kolejnym administratorom (szczególnie zasłużonym urzędnikom pruskim).

1807-15

Białośliwie znajduje się w obrębie Księstwa Warszawskiego, które utworzył Napoleon Bonaparte.

1815-48

Po rozpadzie Księstwa Warszawskiego Białośliwie wchodzi w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

1816

Białośliwie wchodzi w skład utworzonego powiatu wyrzyskiego (Kreis Wirsitz).

1837

Białośliwie zostaje obwodem komisarycznym.

1840

Koloniści niemieccy zakładają wieś Dworzakowo (Hoffmansdorf).

1843

Wielki pożar  Białośliwia.

1848-1918

Białośliwie wchodzi w skład Prowincji Poznańskiej (Provinz Posen).

1851

Uruchomienie linii kolejowej Krzyż-Piła-Bydgoszcz oraz budowa dworca. Pierwszy przejazd pociągu na tej trasie z udziałem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV.

1854

Majątek domenalny przechodzi we władanie pruskiego Ministerstwa Wojny (Militair Fiscus).

1857-60

Budowa kościoła ewangelicko-unijnego w stylu neogotyckim oraz tzw. „pastorówki”. We wnętrzu kościoła zamontowano organy wykonane w firmie Wilhelma Sauera z Frankfurtu.

1860

Władze wojskowe tworzą w ramach majątku domenalnego - wojskową stadninę koni (Remontedepot).

1861

Budowa poczty (obok budynku dworca kolejowego).

1864-65

Budowa kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Krostkowie, w stylu neogotyckim.

1866

Epidemia cholery w Białośliwiu – 58 zgonów. Wszyscy wówczas zmarli chowani są na tzw. „cmentarzu cholerycznym”, zlokalizowanym na Pocztowej Górze (Post Berg).

1872

Między Białośliwiem a Szamocinem uruchomiano stałe konne połączenie omnibusowe.

1874

Zmiana polskiej nazwy wsi Białośliwia na niemiecką – Weissenhöhe. Majątek domenalny otrzymuje nazwę Flottwell. Założenie pierwszej szkoły oraz utworzenie Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamt).

1881

Na terenie Białośliwia jest 156 domów i mieszka tu 1601 osób (1034 ewangelików i 567 katolików).

1888-89

Ułożenie drugiego toru kolejowego między Piłą a Bydgoszczą.

1889

Zniesiono tzw. „opłatę mostową” ze przewóz towarów przez most na rzece Noteć.

1890

Zakończenie budowy i uruchomienie mleczarni.

1895

Uruchomienie linii kolejki wąskotorowej z Białośliwia do Łobżenicy (Wyrzyska Kolejka Powiatowa).

1903

Zakończenie budowy i oddanie do użytku urzędu gminnego i tzw. „czerwonej szkoły”.

1904-05

Budowa pierwszego wodociągu, który zasilił w wodę mieszkańców dolnej części Białośliwia.

1905

Budowa i uruchomienie szlaku kolejki wąskotorowej do portu rzecznego na Noteci (Notecko).

1914-18

I wojna światowa.

1915-17

Budowa tzw. „białej szkoły”.

1918-19

Powstanie Wielkopolskie. Białośliwscy powstańcy, 4 stycznia 1919 roku, przejmują wieś z rąk niemieckich.

1920

 

 

Ostatni żołnierz niemiecki opuszcza Białośliwie i wkroczenie oddziałów wojska polskiego. Majątek domenalny zostaje przejęty przez Skarb Państwa Polskiego (tzw. „majątek skarbowy”, nazywany jest odtąd - Białośliwice).

1920-23

Parafią pw. Św. Mikołaja w Krostkowie administruje ks. Michał Kozal – późniejszy biskup włocławski, męczennik z Dachau oraz błogosławiony. Ks. Kozal wspiera mieszkańców Białośliwia w staraniach o własną odrębną parafię.

1920-28

Białośliwie obwodem komisarycznym.

1921

 

Pierwszy spis powszechny wykazuje 2016 mieszkańców Białośliwia (1308 narodowości polskiej i 708 narodowości niemieckiej).

1921-33

Funkcjonuje „Bank Ludowy”.

1922

Wizyta Prymasa Polski Edmunda Kardynała Dalbora w sprawie utworzenia odrębnej parafii katolickiej w Białośliwiu (podczas dokonywanej wizytacji parafii w Krostkowie). Wstępne zorganizowanie kaplicy i pierwszy pochówek na cmentarzu.

1923

Prymas Polski Edmund Dalbor wydaje dekret tworzący parafię rzymsko-katolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Utworzenie Zespołu Sportowego „Stella” oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

1924

Utworzenie męskiej drużyny harcerskiej im. Władysława Jagielły.

1926

Na cmentarzu parafialnym budowana jest figura kalwaryjska, której wykonawcą jest Zakład Artystyczno-Kościelny S.Pankau z Poznania.

1927

Zakończenie budowy i uruchomienie młyna mechanicznego (upaństwowiony w 1950 roku).

1927-29

Budowa kościoła katolickiego, według projektu Kazimierza Ulatowskiego, i czasów ks. prob. Tadeusza Kopczyńskiego.

1928

Po likwidacji obwodów komisarycznych - Białośliwie zostaje obwodem wójtowskim. Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Bartników.

1930

Początki parcelacji majątku skarbowego.

1931

Utworzenie Koła Włościanek.

1932

Białośliwie ma 1964 mieszkańców.

1933

Po likwidacji obwodów wójtowskich - Białośliwie zostaje gminą wiejską (podzieloną na gromady).

1935

Białośliwie zostaje gminą zbiorową.

1938

Białośliwie przechodzi z województwa poznańskiego do pomorskiego. Sprowadzenie do parafii Sióstr Zakonnych Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”.

1939-45

 

II wojna światowa. Niemcy zajmują Białośliwie 1 września 1939 roku, o godz. 12.00. W 1945 roku Białośliwie zamieszkuje 2455 mieszkańców.

1946

Uruchomienie w budynku przy ul. Lipowej - Posterunku Milicji Obywatelskiej (od 1990 roku Policji).

1949

Utworzenie Biblioteki Publicznej.

1950

W wyniku reformy administracyjnej kraju - Białośliwie wchodzi w skład województwa bydgoskiego.

1951

Wizytacja parafii białośliwskiej przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

1952

Założenie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

1953

Założenie Koła Polskiego Związku Łowieckiego „Bażant”.

1957

Utworzenie Kółka Rolniczego (następnie zmiana nazwy na Spółdzielnia Kółek Rolniczych).

1963

Budowa pawilonu i uruchomienie „Domu Książki”.

1966

Wybudowanie z „Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy” gmachu Ośrodka Zdrowia

1967

 

Rozebranie, w czynie społecznym, kościoła ewangelicko-unijnego w stylu neogotyckim. Uruchomienie piekarni oraz budowa pawilonu „Banku Spółdzielczego” przy ul. Kościuszki.

1972

Oddanie do użytku gmachu Wiejskiego Domu Kultury (od 1974 roku nazwa Gminny Ośrodek Kultury).

1973

Zlikwidowanie struktury gromad, Białośliwie zostaje gminą wzorcową.

1974

Zakończenie budowy i uruchomienie Domu Towarowego. Początki działalności Klubu Seniora.

1975-99

W wyniku reformy administracyjnej kraju - Białośliwie wchodzi w skład województwa pilskiego.

1978

 

Budowa kopuły wieży na kościele parafialnym i umieszczenie w niej trzech nowych dzwonów (Maryja, Józef, Tadeusz). Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

1979

Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż głównej ulicy wsi.

1984

Wizytacja parafii białośliwskiej przez Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa.

1986-87

Budowa nowego gmachu Ośrodka Zdrowia.

1992

Podział gminy Białośliwie na dwie jednostki administracyjne – Gminę Białośliwie i Gminę Miasteczko Krajeńskie.

1993-94

Budowa i uruchomienie mechanicznej oczyszczalni ścieków.

1995

Utworzenie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieżychowie.

1996

Obchody jubileuszu 780-lecia Białośliwia. Jubileuszową mszę św. odprawia metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk Józef Muszyński, któremu zostaje nadany tytuł „Honorowego Obywatela Białośliwia”. Szkoła podstawowa przechodzi pod administrację samorządową gminy Białośliwie (utworzenie Samorządowej Administracji Oświaty).

1997

Rozpoczęcie budowy sieci gazyfikacyjnej w Białośliwiu.

1998

Początek budowy nowego obiektu szkoły podstawowej wraz z halą sportową.

1999

 

 

 

Reforma administracyjna kraju - Białośliwie wchodzi w skład województwa wielkopolskiego i powiatu pilskiego. Budowa i uruchomienie automatycznej centrali telefonicznej. Reforma systemu oświaty - utworzono gimnazjum, które zlokalizowano w budynku tzw. „czerwonej szkoły”..

2001

Zlikwidowano dom zakonny Sióstr „Serafitek”, a siostry przeniesiono do innych placówek.

2002

Oddanie do użytku nowego budynku szkoły podstawowej wraz z halą sportową oraz nadanie szkole imienia Wiktora Kaji i wręczenie ufundowanego sztandaru.

2004

 

 

 

 

Nadanie białośliwskiemu gimnazjum imienia Biskupa Michała Kozala i wręczenie ufundowanego sztandaru oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum. Parafia białośliwska wchodzi w skład nowej diecezji bydgoskiej, którą utworzył papież Jan Paweł II. Początek budowy nowej kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP w Pobórce Wielkiej.

2007

Przeniesienie siedziby przedszkola do wyremontowanego obiektu w parku (tzw. „resztówka”).

2008

 

 

Otwarcie w remizie OSP „Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego”. Budowa i uruchomienie zespołu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik” przy ulicy Kościelnej. Budowa hali sportowej w Nieżychowie (przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych).

2009

Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym.

2009-12

 

Remont i adaptacja Domu Kultury w Pobórce Wielkiej na potrzeby Regionalnego Centrum Sadownictwa.

2011

Budowa zespołu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik” w Nieżychowie.

2012

 

Remont spichlerza ryglowego „Wacek” oraz rewitalizacja parku (wprowadzono nazwę: „Park Dworski Raczyńskich”). Budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy.

2014

 

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy. Uruchomienie nowej pracowni informatycznej w gimnazjum. Przebudowa tzw. „łącznika” między ulicami 4-Stycznia-Ogrodowa.

2014-15

Budowa (utwardzenie) alei na cmentarzu parafialnym. Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Białośliwiu.

2016

Jubileusz 800-lat Białośliwia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.