{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla mieszkańców

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Białośliwie
Krzysztof Sonnenberg
Pełni dyżur w Urzędzie Gminy w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białośliwie
Piotr Strojek


Skład personalny Rady Gminy Białośliwie
Kadencja 2018-2023

1. Grzegorz Bartczak
2. Karol Bartoszek
3. Krystyna Brągiel
4. Magdalena Czapla
5. Piotr Janeczko
6. Sylwia Jurgiel
7. Ryszard Kwieciński
8. Małgorzata Mańka
9. Jacek Matlak
10. Jolanta Sikora
11. Krzysztof Sonnenberg
12. Piotr Strojek
13. Joanna Suska
14. Aldona Wachowiak-Górniak
15. Ryszard Wolny


Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jolanta Sikora – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Bartczak – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Mańka - członek
4. Krystyna Brągiel - członek
5. Magdalena Czapla - członek

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych:
1. Sylwia Jurgiel – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Janeczko - Zastępca Przewodniczącego
3. Jacek Matlak - członek
4. Piotr Strojek - członek
5. Joanna Suska – członek

Komisja Inicjatyw, Planowania i Finansów :
1. Karol Bartoszek – Przewodniczący Komisji
2. Aldona Wachowiak – Górniak – członek
3. Ryszard Kwieciński – członek
4. Krzysztof Sonnenberg – członek
5. Ryszard Wolny – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Piotr Janeczko – Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Czapla – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Mańka – członek
4. Joanna Suska - członek