Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
mgła
14°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ocena 0/5

Białośliwie, dnia 03.07.2024 r.

Wójt Gminy Białośliwie
ul. Ks. Koreckiego
89-340  Białośliwie

RR.6722.1.80.2022

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „upzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 w związku w art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „ooś” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Białośliwie Nr XXXIX.245.2022 z dnia 20.07.2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lipca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białośliwie pokój nr 10, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP (https://bip2.bialosliwie.pl zakładka Ogłoszenia> Obwieszczenia).

Przedmiotem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla wybranych terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 r. (czwartek) o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie – Sala Sesyjna.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 „upzp” oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 „ooś” osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 
89-340 Białośliwie (e‑mail: sekretariat@bialosliwie.net), w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 września  2024 r. (czwartek).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Białośliwie.

 

  Z up. W ó j t a

( - ) Marlena Hajman
Zastępca Wójta

   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Białośliwie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Białośliwie z siedzibą: ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, reprezentowana przez Wójta Gminy Białośliwie, zwanego dalej „Administratorem”.
3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
4)       Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5)       Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11, art. 17a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
7)       Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białośliwie: e-mail: marek.pus@cbi24.pl.

Obw-_Prasa_-_BIP_-_ostat-_PDF_12      

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.